Algemene Verordening Gegevensberscherming

Patelle Reclame

Bitgumerdyk 5

9041 CB Berltsum

KVK:  61343951

BTW:  219496390

E-mail: teake@patelle.nl of info@patelle.nl

Telefoon nummer (06) 0622616845

Eigenaar Patelle Reclame:

Naam: Teake Durk Jellema

Adres: Bitgumerdyk 5

Postcode: 9041 CB

Woonplaats: Berltsum

Provincie: Friesland

Geboorte Datum: 20-02-1995

Welke gevend verwerken wij?

Patelle Reclame verwerkt een aantal gegevens waaronder uw naam, e-mail adres, telefoon nummer, adres en bedrijfsnaam. Deze gegevens verwerkt Patelle Reclame alleen binnen het bedrijf Patelle Reclame en worden niet aan derden uitgeleverd of gebruikt.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt door Patelle Reclame voor samen werking met u en om een product voor uw bedrijf te maken. Uw gegevens zoals bedrijfsnaam kunnen worden getoond op mijn website en Facebook pagina van Patelle Reclame. Adres gegevens en telefoon nummer worden niet getoond op deze platformen. Indien u daar wel toestemming voor heeft gegeven kan dit wel voor komen.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw gegevens minimaal 7 jaar en worden na 7 jaar vernietigd. Het vernietiging gaat als volgt. Deze gegevens worden verwijdert van de apparaten binnen Patelle Reclame en de papieren worden vernietigd door middel van verscheuring/versnippering.

“Behalve portfolio producten worden bewaard tot dat Patelle Reclame stopt met ondernemen. Dit is uiteraard met toestemming van u.”

 

Hoe worden uw gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op de apparaten binnen Patelle Reclame, hieronder vallen; Laptop, ipad.
De gegevens worden bewaard in mappen en email.

Wie kunnen uw gegevens inzien?

Het is alleen mogelijk dat Teake Durk Jellema eigenaar van Patelle reclame uw gegevens kan in zien en dat het vertrouwelijk en veilig wordt bewaard.

Bezwaar maken?

Patelle reclame vraagt toestemming aan u om deze boven genoemde gegevens te mogen verwerken.

Heeft u bezwaren tegen Patelle Reclame haar manier om uw gegevens te verwerken? Dan kunt u contact opnemen met Patelle doormidden via e-mail dit kan met het volgende adres: teake@patelle.nl of telefonisch via 06-22616845